Make your own free website on Tripod.com
  G.P de Australia
  04/03/2001 G.P. Australia - Carrera: (1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6)
03/03/2001
G.P. Australia - Entrenamientos: (1)
01/03/2001
G.P. Australia - Promoción: (1) - (2) - (3) - (4) - (5)
  Pretemporada
  28/03/2001 Presentación de Minardi (Melbourne): (1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8)
03/02/2001
Shakedown de Minardi (Vairano): (1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6)
13/12/2000 Tests con Benetton (C.Catalunya): (1) - (2) - (3) - (4) - (5)